Setter arbeidet med Helseanalyseplattformen på pause

Direktoratet for e-helse har besluttet å sette utviklingen av Helseanalyseplattformen på pause. Beslutningen er tatt på bakgrunn av en samlet risikovurdering.

Publisert 15. desember 2021
E-HELSEDIREKTØR: Mariann Hornnes. Foto: Direktoratet for e-helse

I november kunne Direktoratet for e-helse opplyse om at Helseanalyseplattformen skulle lanseres 1. april 2022, men nå er altså dette utsatt betraktelig. Bakgrunnen er i hovedsak juridiske utfordringer som følge av Schrems II-dommen, skriver direktoratet.

Dette medfører at data- og analysetjenestene ikke lanseres i 2022 (kohortutforsker og analyserom), samt at overføring av vedtaksmyndighet og dataprodukter fra Helsedirektoratet, FHI og Kreftregisteret må skyves ut i tid. Det er behov for re-planlegging av det videre arbeidet, og samarbeidsaktørene i Helsedataprogrammet vil involveres i arbeidet, skriver de i en epost.

På sine nettsider understreker de at dette ikke betyr at arbeidet med å forenkle tilgangen til norske helsedata stopper opp.

– Vi må være helt trygge på at vi beskytter norske helsedata godt nok innenfor de krav regelverket setter i dag. Helsedata er blant våre mest sensitive opplysninger, og det er tillagt stor vekt i vår vurdering, sier Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse.

Det jobbes nå med å se på alternativer for å kunne realisere data- og analysetjenestene som skal leveres på Helseanalyseplattformen.