Hold av datoen – nytt ATMP-møte 17. februar

LMI og Statens legemiddelverk ønsker velkommen til andre møte i en møteserie som tar for seg ATMP eller såkalte avanserte terapier 17. februar kl. 08.30 til 09.30.

Publisert 22. desember 2021

Gen-, celle- og vevsterapier er under utvikling for mange sykdommer hvor man i dag har få eller ingen reelle behandlingsalternativer.

Gjennom møteserien ønsker vi å heve kunnskapsnivået og innsikten rundt disse teknologiene – fra utvikling til integrering i klinisk setting.

I første møte tok vi for oss «hva ATMP er, hvordan utvikles og godkjennes denne gruppen legemidler» – denne gangen blir fokuset på CAR-T. Hva er CAR-T, hva er teknologien bak, hvordan gjennomføres studier med CAR-T og hva er på gang innen CAR-T forskning i Norge. Endelig agenda med foredragsholdere kommer nærmere møtedato.

Møtet vil bli gjennomført digitalt. Lenken til påmelding finner du her.

Fikk du ikke med deg det første møtet i serien kan du se dette her.