SLV mot strømmen

Hvis Legemiddelverket føler at de tidligere dialogmøtene er lite effektive, så burde de heller komme med konstruktive forslag til hvordan vi kan gjøre møtene bedre— ikke bare innskrenke dem, skriver Karita Bekkemellem i en kronikk...

Publisert 22. desember 2021

KUN FÅ UKER etter at helseminister Ingvild Kjerkol mottok evalueringen av Nye metoder — hvor hun sa at hun ville øke tillit til systemet, få ned saksbehandlingstiden og bedre samarbeid med leverandørene — har Legemiddelverket stikk i strid besluttet å innskrenke muligheten for dialog med industrien.  

ADMINISTRERENDE DIREKTØR I LMI: Karita Bekkemellem.

Mens pasienter, klinikere, leverandører, politikere og, som sagt, helseministeren maner om bedre dialog og samarbeid for å forbedre systemet for Nye metoder, har Legemiddelverket besluttet å begrense de vanlige formøtet de har med selskaper som skal lansere nye medisiner i Norge. De skal nå selv vurdere om det er behov for et møte for hver enkelt sak. Dette er i dag den eneste dialogarenaen Legemiddelverket har med selskaper før de leverer sine metodevurderinger. Å redusere disse møtene bidrar ikke til at prosessen blir mer effektiv, men kan heller forsinke norske pasienters tilgang til nye behandlinger. Samtidig opplever vi det som et tydelig signal om hvor lite interessert i samarbeid de egentlig er.

Her kan du lese hele kronikken.