LMI har strategien for de neste årene klar

Medisiner er ikke det de engang var. LMI har de siste månedene jobbet med en strategi for 2022-2025. Den skal gi legemiddelbransjen økt relevans i en omskiftelig verden.

Publisert 4. januar 2022

Legemiddelfeltet er i sterk utvikling og utviklingstakten vil øke i tiden fremover. Nå er det avanserte terapier og tekniske løsninger som gjelder, og man må følge med i både timen og tiden. Administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem, sier dette må sette sitt preg på hva industrien og bransjeorganisasjonen skal konsentrere seg om i årene som kommer.

– Pasienten er som vanlig i sentrum for vårt arbeid. Det unike med den nye strategien vår er at den bygger på en omfattende fremtidsstudie som viser hvordan bransjen vår vil utvikle seg, med nye samarbeidsaktører og nye muligheter for å kunne gi et bedre helsetilbud på sikt. Vår misjon for de neste fire årene er at LMI skal være en partner for å sikre at pasienter raskt kan ta i bruk nye medisinske løsninger, og en pådriver for aktiv næringsutvikling og en innovativ og bærekraftig helsetjeneste, sier administrerende direktør i LMI, Karita Bekkemellem.

Grundig prosess og stort engasjement

Arbeidet med strategien har vært en lang og grundig prosess, ledet av konsulentselskapet InFuture.

– De gjennomførte først en omfattende fremtidsstudie for oss, der de dokumenterte hvilke trender vi kan vente oss frem mot 2030, og hvor godt forberedt vi er til å håndtere dem. Deretter har de – med utgangspunkt i fremtidsstudien – på imponerende vis guidet oss videre gjennom arbeidet med strategien. Det har vært gjort et omfattende arbeid også av de ansatte i medlemsselskapene våre, både i de ulike fagutvalgene og i styret. Det store engasjementet har vært spennende å følge med på – både innad og fra sidelinjen, sier Bekkemellem.

Daglig leder i Novartis, Veronika Barrabes, har som styreleder i LMI guidet styret gjennom prosessen. Også hun er imponert over engasjementet.

– Medlemmene har kommet med 550 ulike innspill, og InFuture har som profesjonell fasilitator klart å hjelpe oss til å finne essensen i alle disse. Sammen har vi skåret strategien ned til tre hovedretninger, eller pillarer, sier Barrabes.

De tre strategiske pilarene – med pasienten i sentrum – er:

  1. Tilgjengeliggjøring: Sikre tilgjengeliggjøring av innovative medisinske løsninger til det beste for pasienten
  2. Næringsutvikling: Fremme utvikling og vekst i legemiddelindustrien gjennom aktiv næringsutvikling
  3. Innovativ helseinfrastruktur: Fremme innovativ helseinfrastruktur for å understøtte utviklingen av innovative medisinske løsninger

Les hele strategien: LMIs strategi 2022-2025

English version of the 2022 – 2025 LMI Strategy

– Tilgjengeliggjøring handler om å sikre at pasientene får de beste løsningene vi kan tilby, og at det for eksempel ikke rasjoneres mer på legemidler enn andre innsatsfaktorer i helsetjenesten. Næringsutvikling handler om at vi nå må konkretisere alt det positive som kom frem i den forrige regjeringens Helsenæringsmelding. Vi ønsker å bli anerkjent som den viktige vekstnæringen vi er. Det siste og nyeste punktet, innovativ helseinfrastruktur, innebærer å se på hvordan vi kan være en større del av løsningen enn bare å komme med medisiner. Vi bidrar også f.eks gjennom kliniske studier, som vi jobber for å øke i Norge, vi bidrar gjennom forskningsinfrastruktur og digitale løsninger. Fremtidsstudien avdekket flere trender som underbygger at helsesektoren er i enorm utvikling, hvor blant annet digitalisering har åpnet for mange nye muligheter. Bransjen vår bidrar med mye som kan hjelpe til i den eksisterende helseinfrastrukturen. Og det underliggende som gjennomsyrer alt dette, er behovet for partnerskap for å få dette til. Verken vi, andre bransjeorganisasjoner, firmaer eller det offentlige klarer dette alene. Vi må jobbe sammen, sier Barrabes.

Sammen om de gode løsningene for fremtidens pasienter

Også Melanor, bransjeorganisasjonen for medisinsk utstyr og labutstyr, har vært med i prosessen. Medisinsk utstyr, labutstyr og legemidler er nært knyttet sammen, og på begges felt skjer det en rivende utvikling.

– Det har vært givende og morsomt å se at vi har så mye til felles, både av utfordringer og løsninger, og vi ser at vi står sterkere sammen, sier Bekkemellem.

Hun håper koronapandemien og alt samarbeidet den har ført til, gjør at mange av målene blir mulige å nå.

– Jeg håper flere nå ser at med felleskap og samarbeid kan vi finne de gode løsningene for dagens og fremtidens pasienter.