Reseptfrie medisiner: − Har hatt pasienter på kontoret som er blitt alvorlig syke

Feil bruk av reseptfrie medikamenter kan gi alvorlige bivirkninger, ifølge lege. VG har laget en oversikt over de mest brukte medisinene – og hva du bør passe på når du bruker dem.

Publisert 12. mai 2022