Bristol Myers Squibb kjøper Turning Point for 40 milliarder kroner for å få medisiner rettet mot sjeldne kreftmutasjoner

Avtalen gjør at BMS får tilgang til Turning Points ledende medikament repotrectinib, en genetisk tilpasset presisjonsmedisin som er i kliniske utprøving for førstelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft med ROS1-genendringer, skriver HealthTalk.

Publisert 7. juni 2022