Enhertu øker overlevelsen dramatisk for brystkreftpasienter

Kreftlegemidlet Enhertu halverer risikoen for sykdomsprogresjon og reduserer risikoen for død med 36 % hos en gruppe kvinner med metastatisk brystkreft i en klinisk studie. Onkologer sier at dette kan endre hvordan de behandler sykdommen,...

Publisert 7. juni 2022