Ny KRAS-hemmer krympet lungekreften hos 43 prosent av pasientene

Tumorbyrden ble redusert hos 43 prosent av pasientene med ikke-småcellet lungekreft som fikk det nye målrettede legemidlet Adagrasib, skriver HealthTalk.

Publisert 7. juni 2022