Lovende resultater av nytt vektreduserende legemiddel

Et nytt legemiddel mot overvekt og fedme, tirzepatid - en dobbel inkretinagonist, har i en fase 3 studie vist resultater fullt på høyde med bariatrisk kirurgi, skriver nhi.no.

Publisert 9. juni 2022