De siste plassene går nå: Meld deg på fagdagen

Inger Cathrine Bryne, leder av Beslutningsforum, TLV, Amgros, Konkurransetilsynet og industri er bare noen av de som skal diskutere innovative anskaffelser på LMIs fagdag den 22.juni på Grand Hotel, eller via streaming.

Publisert 13. juni 2022

I tradisjon tro, fortsetter LMI suksessen med en fagdag før sommerferien. I fjor diskuterte vi alternative pris- og betalingsløsninger. Dette bygger vi videre på og i år belyser vi temaet innovative anskaffelser av legemidler, sammen med beslutningstagere og helsemyndigheter— fra både Norge, Sverige og Danmark — ledende klinikere, Konkurransetilsynet og industrirepresentanter.

Se fullt program og meld deg på her. Påmeldte kan delta via stream eller fysisk.

– Legemiddelutviklingen er i stor endring. Vi ser at flere persontilpassende og avanserte terapier får tidligere EMA-godkjenning med begrenset data. Dette utfordrer den tradisjonelle innføringen og finansieringen av legemidler.

– Derfor er det et behov for å se på nye former for anskaffelser av legemidler og hvordan vi kan sikre gode prosesser for dette fra både myndighetene og industrien sin side og samtidig se hva vi kan lære av våre naboland, sier Katrine Bryne og Karoline Knutsen.

Bygger på fjoråret

Årets program bygger videre på suksessdagen i fjor, hvor det ble diskutert alternative pris- og betalingsløsninger.

– Vi fikk mange gode tilbakemeldinger i fjor på at temaet var nyttig og skapte en god plattform for dialog og samarbeid mellom industrien og myndighetene. Vi ønsker derfor å bygge videre på temaet og se på innkjøp og innovative anskaffelser av legemidler i en bredere kontekst— forbi bare pris- og betalingsløsninger, sier LMIs seniorrådgivere.

Beslutningsforum kommer

En av foredragsholderne  i årets program er lederen av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne, som skal snakke om den videre utviklingen av Systemet for Nye metoder.

– Alle i industrien er spent på hvordan systemaktørene skal følge opp evalueringen fra Proba og hvordan systemet for Nye metoder ser på sammenhengen mellom den medisinske utviklingen og former for anskaffelsesmodeller.  Det blir veldig spennende å høre lederen av Beslutningsforum sine tanker, sier Knutsen og Bryne.

De trekker også frem at å høre om mulighetene og utfordringene ved alternative pris- og betalingsmodeller hos både Amgros i Danmark, samt TLV i Sverige har gjort seg, vil kunne gi viktig kunnskap for oss i Norge.

Det er få plasser igjen, så meld deg på nå.

Se fullt program og meld deg på her. Påmeldte kan delta via stream eller fysisk.