Helsenæringen kan bli Norges viktigste næring i fremtiden

Helseinnovasjoner har de siste hundre årene bidratt til en reduksjon i Norges sykdomsbyrde. Det har faktisk vært med å endre vårt samfunn fundamentalt, skriver Nettavisen.

Publisert 13. juni 2022