Fem millioner til kreftforskning

Bjørnar Gilje, avdelingsoverlege ved avdeling for blod- og kreftsykdommer, tildeles fem millioner kroner i forskningsmidler fra Kreftforeningen, skriver helse-stavanger.no.

Publisert 14. juni 2022