EU4Health: Produksjon av legemidler vil ikke inngå under EU FAB-nettverket

I april ble publisert en EU4Health-utlysning hvor €160 millioner ble gjort tilgjengelig for etablering av et produksjonsnettverk ('EU FAB') for vaksiner i Europa.

Publisert 17. juni 2022

Det har i lengre tid vært ventet at en lignende utlysning skulle publiseres for legemiddelproduksjon og være basert på samme modell, med såkalt ‘evig-varme’ produksjonsfasiliteter som kan aktiveres i krisetider for å betydelig oppskalere produksjonskapasitet.

Etter dialog-møtet med Helsedirektoratet i desember 2021, har Helsedirektoratet hatt som mål å sikre spesifikk informasjon om søknadskriterier på et tidlig stadium for denne utlysningen, med den hensikt å optimalisere mulighetene for LMIs medlemmer til å kunne søke om midler.

Helsedirektoratet har denne uken dessverre fått opplyst at det er tatt en beslutning innad i EU om at EU FAB-kontrakter skal være forbeholdt vaksiner og ikke brukes til produksjon av andre legemidler som farmasøytiske legemidler eller biologiske legemidler. Med andre ord vil produksjon av slike legemidler ikke inngå under EU FAB-nettverket.

Dette betyr ikke at det under EU4Health ikke vil komme utlysninger som er relatert til produksjon av andre typer legemidler en vaksiner. Men disse vil ikke inngå i et større europeisk beredskapsnettverk som ventet. Helsedirektoratet vil fremdeles analysere kommende årlige arbeidsprogram og fremtidige utlysninger for å kunne distribuere informasjon om utlysninger til oss på legemiddelfeltet.