–Hvis vi ikke samarbeider, så oppnår vi ikke suksess

Det sa styremedlem i LMI og daglig leder i Roche Norge, Martin Haswell, under forrige ukes innovation hangout i forskningsparken ved UiO.

Publisert 17. juni 2022
INNOVATION HANGOUT: Veksthuset ved UiO

Torsdag 9. juni arrangerte LMI og UiO innovation hangout for andre gang. Arrangementet inngår i en møteserie som tilrettelegger for samarbeid og dialog mellom næringslivet og akademia.

Kritisk for utvikling av nye legemidler

Martin Haswell fra Roche åpnet kvelden med en presentasjon hvor han diskuterte viktigheten av samarbeid, både mellom industri og akademia, men også internt i industrien. Haswell poengterte at samarbeid er kritisk for utviklingen av nye legemidler. Roche, som er en solid bidragsyter på forskningsfeltet, bruker årlig 30 millioner kroner på kliniske studier.

FOREDRAG: Martin Haswell fra Roche

Videre ble det holdt et innlegg hvor stipendiat ved UiO, Frans Suurs, fortalte om sine egne erfaringer på veien fra en akademisk bakgrunn til å skulle inn i en industrifinansiert forskningsposisjon i Bayer. -Industrien er ikke så fremmed som jeg trodde, sa Suurs.

FOREDRAG: Stipendiat Frans Suurs ved UiO.

Til slutt holdt flere representanter fra industrien korte innlegg hvor de fikk to minutter til å selge inn sine respektive bedrifter inn til tilskuerne. Fra industrien deltok Pfizer, Roche, Abbvie, GE Healthcare, Thermofisher, Norsk medisinsk syklotronsenter, Eatris og LMI.

Møteplass for næringsliv og akademia

Kvelden ble avsluttet med mingling med representanter fra de ulike bedriftene, hvor studenter, stipendiater og forskere kunne treffe mulige fremtidige arbeidsgivere. Monica Larsen i LMI var tydelig på veksthusets potensiale som møteplass for akademia og industrien.

Seniorrådgiver i LMI, Monica Larsen.

-Lifescience Growth house – eller Veksthuset på godt norsk – er en fantastisk mulighet for samhandling mellom næringsliv og akademia. En samhandling som begge parter er avhengige av. LMI skal være en proaktiv samarbeidspartner for å sikre utviklingen av innovative medisinske løsninger, og jobbe med hele verdikjeden for at kommersialisering av forskning skal resultere i nye medisiner til nytte for pasientene.  LMI vil derfor benytte mulighetene som ligger i Veksthuset og være en god samarbeidspartner i dette initiativet, sa hun.