Har studert lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold Kalnes

En studie gjennomført på Sykehuset Østfold Kalnes finner at lukket legemiddelsløyfe forebygger feilmedisinering av pasienter, men at teknologien som er i bruk er lite tilpasset arbeidsflyten på avdelingene hvor den er i bruk, skriver Dagens...

Publisert 24. juni 2022