Slår alarm: Frykter at ny kreftbehandling bare blir for de rikeste

Skal hvor god råd du har avgjøre hva slags behandling du får? Kreftforeningen, Legeforeningen og Norsk Pasientforening roper et samlet varsko om det de frykter vil bety en todeling av helseomsorgen i Norge, skriver Vi.no.

Publisert 27. juni 2022