Enhertu nærmere EU-godkjennelse mot metastatisk brystkreft i andre linje

Det europeiske legemiddelagenturets komité for humane legemidler (CHMP) anbefaler at Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) blir godkjent som behandling i andre linje av HER2-positiv metastatisk brystkreft, skriver Onkologisk Tidsskrift.

Publisert 29. juni 2022