Lege ber om avklaring i lys av forskningsfunn om endetarmskreft

– Det er få pasienter og kort oppfølgingstid i studien, men jeg opplever det som uetisk å ikke diskutere funnene med utvalgte pasienter, sier overlege Christian Kersten, skriver Dagens Medisin.

Publisert 29. juni 2022