Ultimovacs har rekruttert 150 pasienter til studie under pandemien

Ultimovacs rekrutterte over 150 pasienter til en studie av selskapets norskutviklede kreftvaksine i løpet av to pandemi-år, skriver Dagens Medisin.

Publisert 1. juli 2022