Flere endringer på helsefeltet fra 1. juli

Kommunene blir pålagt å ha egne rådgivende enheter for rus og Statens helsetilsyn får ikke lengre bruke advarsel som reaksjon. Det er noen av endringene som nå har trådt i kraft, skriver Dagens Medisin.

Publisert 4. juli 2022