Vi vil gjerne bidra til at utprøvende behandling kommer flere pasienter til gode

En satsning på utvikling av infrastruktur for kliniske studier også ved ikke-universitetssykehusene er nødvendig hvis de nasjonale målene skal nås. Vi heier på dette og vil gjerne bidra, Ingeborg Hartz og en rekke andre forskningsdirektører...

Publisert 4. juli 2022