Mer åpenhet på genteknologiområdet

Genteknologiloven er endret. Endringen innebærer større rett til innsyn i saker om utsetting etter genteknologiloven. Lovendringen trådte i kraft 1. juni 2022, skriver regjeringen.no.

Publisert 7. juli 2022

Les mer på regjeringen.no

Mer åpenhet på genteknologiområdet