Trabecta godkjent av EC til behandling av avansert NSCLC

EU-Kommissionen har godkjent Trabecta (capmatinib) som monoterapi til pasienter med fremskreden ikke-småcellet lungekreft, skriver Onkologisk Tidsskrift.

Publisert 11. juli 2022