Klarsignal for ny type immunterapi – studie pågår i Norge

EUs legemiddelbyrå EMA, gir klarsignal til en tredje type sjekkpunkthemmer. Opdualag er et kombinasjonslegemiddel for pasienter som har føflekkreft med spredning eller som ikke kan fjernes kirurgisk, skriver HealthTalk.

Publisert 4. august 2022