Regjeringen: 3 mrd. i strømstøtte til næringslivet

Regjeringen la i dag fram en strømpakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode.

Publisert 16. september 2022

Ordningen er ikke perfekt, men en god start, mener administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

– Vi hører daglig fra bedrifter som sliter. Og vi hører stadig oftere om bedrifter som planlegger å permittere ansatte midlertidig eller legge ned driften. Dette er ellers levedyktige bedrifter som nå endelig får litt hjelp. Vi hadde ønsket at større bedrifter som er rammet, hadde fått mer støtte. Det lyktes ikke i denne omgang og må følges opp videre, sier Almlid til nho.no.

Han sier at dette har tatt lang tid, men han er glad for at dialogen med regjeringen nå har gitt en modell som hjelper noen av de mest utsatte bedriftene.

– De kan søke om en direkteoverføring som dekker deler av strømregningene de neste månedene. Det kan sikre både arbeidsplasser og livsverk, sier NHO-sjefen .

Regjeringens strømpakke inkluderer blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode.

Næringsminister Jan Christian Vestre sier arbeidet med strømstøtte for næringslivet har vært en krevende balansegang.

– Der vi på den ene siden må unngå å skape ytterligere press i norsk økonomi, samtidig som vi ønsker å gi strømintensive bedrifter hjelp til å omstille seg. Gjennom et godt samarbeid med partene i arbeidslivet har vi laget bedre og mer treffsikre ordninger enn noen av oss kunne finne på selv. Løsningene vi har kommet fram til er ansvarlige og hjelper de mest utsatte bedriftene, sier Vestre.

Dette er blant tiltakene som foreslås:

  • Regjeringen etablerer en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning administrert av Enova. Bedrifter med minst 3 % strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.
  • Bedrifter som gjennomfører energikartlegging vil kunne få dekket inntil 25 % av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022, mens bedrifter som i tillegg velger å investere i ENØK-tiltak vil kunne få inntil 45 % av strømprisen over 70 øre. 
  • I tillegg kommer ENØK-støtte på inntil 50 % av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler.
  • Regjeringen legger i tillegg frem en subsidiert garantiordning for banklån. Dette innebærer at staten garanterer for 90 % av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter.
  • Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.

Regjeringen jobber videre med detaljene i ordningene, og skal innen kort tid komme med en sak til Stortinget med ytterligere detaljer.

Les mer om strømstøtten på regjeringen.no:

3 milliarder til å trygge arbeidsplasser og forsterke energiomstillingen

LMI.no kommer tilbake med mer