Livsvitenskapskonferansen 2023: Fra forskning til helsenæring

Livsvitenskapskonferansen 2023 samler aktørene som skal utvikle en verdensledende helsenæring i Norge. Tema er samspill mellom helse, teknologi og samfunn.

Publisert 24. november 2022

Livsvitenskapskonferansen (Norway Life Science) 2023 foregår 13.-15. februar 2023 med Universitetet i Oslo, Oslo Science City, Oslo universitetssykehus, SINTEF, LMI, Oslo Cancer Cluster og The Life Science Cluster som partnere. Konferansen gjennomføres som et Oslo Science City Arena arrangement, med Novo Nordisk, AstraZeneca, Bayer og Boston Consulting Group som utvalgte industripartnere.

Kunnskap er grunnmuren

Konferansen samler de fremste forskerne, de sentrale lederne i helse-Norge, verdensledende legemiddelselskaper, oppstartsmiljøene og investorene. Det blir innblikk i ledende forskning, presentasjon av nye virksomheter, debatt om økosystemet for innovasjon og betingelser for innovasjon fremover, samt møteplasser og nettverksarrangementer. Programmet omfatter sesjoner om muliggjørende teknologier, betydningen av kunstig intelligens og vellykkede modeller for samarbeid mellom forskning, industri, investorer og myndigheter.

– Universitetet i Oslo ser frem til å være vertskap for den viktigste forsknings- og partnerkonferansen for livsvitenskap i Norge. Her møtes forskere, industripartnere og beslutningstakere for å diskutere fremtidens livsvitenskap og hvordan vi kan legge til rette for ny virksomhet. Verdensledende kunnskap er grunnmuren når vi utvikler norsk helsenæring, og vi har fremragende miljøer på UiO, sier rektor Svein Stølen.

Han peker på at livsvitenskap er UiOs største tverrfaglige satsing. Sammen med Oslo universitetssykehus satser UiO stort på forskning på livsvitenskap i en rekke forskningsmiljøer og gjennom byggingen av Livsvitenskapsbygget, som står ferdig i 2027.

En norsk helseindustri

Det hele rammes inn av næringsminister Jan Christian Vestre og styreleder i legemiddelselskapet Novo Nordisk, Helge Lund. Boston Consulting Group vil presentere en analyse av hva som skal til for å utvikle en internasjonalt konkurransedyktig helseindustri i Norge.

Helge Lund vil med utgangspunkt i erfaringene fra Novo Nordisk innlede om muligheter og forutsetninger for utvikling av en internasjonalt konkurransedyktig helseindustri i Norge. Han vil også delta i en paneldiskusjon sammen med blant andre næringsminister Jan Christian Vestre. Sjef for Astra Zeneca i Norden, Anna-Lena Engwall, vil dele relevante erfaringer fra selskapets nordiske og globale satsing, og life science-selskapet Bayer tar opp viktigheten av samarbeid med ledende forskningsmiljøer for å hevde seg på teknologifronten.

Innovasjonsdistriktet som nasjonal arena

–  I innovasjonsdistriktet Oslo Science City finnes verdensledende forskningsmiljøer innen helse og livsvitenskap, og det er vedtatt store investeringer i ny forskningsinfrastruktur, nytt livsvitenskapsbygg og nytt sykehus. Gjennom målrettet samarbeid med dyktige aktører nasjonalt og internasjonalt, har vi gode muligheter til å utvikle en vekstkraftig helsenæring i Norge som kan gi oss nye arbeidsplasser og økte eksportinntekter. Dette og mye mer skal vi synliggjøre på Livsvitenskapskonferansen 2023, sier administrerende direktør i Oslo Science City, Christine Wergeland Sørbye.
 
–  Å relansere konferansen i nytt format, som en nasjonal møteplass og en premissleverandør for fremtidig utvikling av forskning og næringsliv innen livsvitenskap, er noe vi har jobbet for lenge. Vi er svært stolte over programmet for 2023. Det er bare å melde seg på med en gang for å sikre seg en plass, sier direktør for UiO: Livsvitenskap, Carl Henrik Gørbitz.

Meld deg på og les mer