SLV utlyser lederstillinger

Legemiddelverket har utlyst to stillinger som inngår i etatens strategiske ledelse. Les mer om dem her.

Publisert 24. november 2022

De søker en tydelig, strategisk og utviklingsorientert områdedirektør for legemiddeløkonomi og en for legemiddelvurdering, som begge blir en del av virksomhetens strategiske ledelse.

Legemiddelverkets strategiske ledelse består av fem områdedirektører, assisterende direktør og direktøren.

Området «Legemiddelvurdering» er et nytt område i den nye organiseringen. Området får ansvar for vurdering og godkjenning av legemidler (markedsføringstillatelser) til mennesker og dyr samt sikkerhetsoppfølging av legemidler etter markedsføring, inkludert vurdering av nye bivirkningssignaler.

Området «Legemiddeløkonomi» er også et nytt område i den nye organiseringen. De får ansvar for metodevurderinger, pris- og refusjonsreguleringer samt regulering av apotekøkonomi. 

Les mer om stillingene her:

Legemiddeløkonomi

Legemiddelvurdering