Onkologianbudet er gyldig: – En viktig kjennelse for pasientene

Sør-Rogaland tingrett ga Sykehusinnkjøp HF medhold. – Nå håper vi å få kontraktene signert så raskt som mulig, sier Bente Hayes, administrerende direktør i helseforetaket til Dagens Medisin.

Publisert 2. desember 2022