180-dagersfristen brutt i vurdering av hjertesvikt-medisin: – Saken er høyt prioritert

Produsentene har søkt Statens legemiddelverk om å få godkjent empagliflozin på blå resept for hjertesviktpasienter med bevart pumpefunksjon. 180-dagersfristen utløp i slutten av oktober, skriver Dagens Medisin.

Publisert 9. desember 2022

Produsentene har søkt Statens legemiddelverk om å få godkjent empagliflozin på blå resept for hjertesviktpasienter med bevart pumpefunksjon. 180-dagersfristen utløp i slutten av oktober, skriver Dagens Medisin.

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/12/08/180-dagersfristen-brutt-i-behandling-av-hjertesvikt-medisin–saken-er-hoyt-prioritert/