Sykehustalen 2023: Kjerkol strammer tøylene

- Jeg skulle jeg ønske at jeg stod her med løfter om mer penger og lysere tider, men den krevende økonomiske situasjonen vi står i nå reduserer handlingsrommet i sykehusene.

Publisert 17. januar 2023

Det sa helseminister Ingvild Kjerkol da hun holdt årets sykehustale i dag. Talen ble for første gang holdt på St. Olavs hospital i Trondheim, til en fullsatt auditoriesal og direktesending på NRK.

– Utfordringene i sektoren handler imidlertid ikke bare om økonomi, men og at det vil bli enda mer krevende å skaffe nok fagfolk. Vår aller viktigste ressurs, sa Kjerkol.

Hun ber derfor helseregionene om å se på hva de kan gjøre mindre av.

– De skal blant annet kartlegge variasjon i bruken av laboratorie- og røntgentjenester, og sette i verk tiltak for å redusere overforbruk av disse tjenestene. De skal også revurdere og se på hvilke behandlingsmetoder som kan utfases. Den dyreste og mest risikable behandlingen er den med dårlig effekt. Gode prioriteringer gir bedre handlingsrom i en tid hvor budsjettene er stramme, sa hun.

Helseministeren sa at endringer i samfunnet gjør at tjenestene må leveres på nye måter og at samarbeid med blant annet helsenæringen må til for å få en bærekraftig helsetjeneste.

– Målet er å legge enda bedre til rette for god bruk av fagfolkene sin kompetanse ved hjelp av teknologi, oppgavedeling, forskning og arbeidsbesparende innovasjoner over hele landet. Sånn at vi kan gi bærekraftige helsetjenester. Dette arbeidet må skje i et samarbeid mellom de ulike tjenestenivåene, fagfolkene, helsenæringen, akademia og pasientene våre.

Hun understreket til slutt at man skal fortsette arbeidet med å forsterke og forbedre verdens beste helsetjeneste og at det i året som kommer skal legges frem mange stortingsmeldinger og planer som henger nøye sammen: Folkehelsemeldingen, opptrappingsplanen for psykisk helse, helseberedskapsmeldingen, regjeringens eldresatsing og nasjonal helse- og samhandlingsplan.

Vi skal fortsette arbeidet med å forsterke og forbedre verdens beste helsetjeneste.

Og jobbe for god helse og livskvalitet til alle.

– Vår felles helsetjeneste utvikles i samspill mellom fagfolk, pasientene, pårørende, forsknings- og innovasjonsmiljøer og næringslivet som leverer ulike løsninger for tjenesten.

Les hele talen her