Helseministeren: – Persontilpasset medisin skal bli en naturlig del av pasientbehandlingen

– Regjeringens visjon er at persontilpasset medisin skal bli en integrert del av forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging i helsetjenesten. Det sa helseminister Ingvild Kjerkol da hun la frem regjeringens strategi for persontilpasset medisin for...

Publisert 18. januar 2023

– Regjeringens visjon er at persontilpasset medisin skal bli en integrert del av forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging i helsetjenesten. Det sa helseminister Ingvild Kjerkol da hun la frem regjeringens strategi for persontilpasset medisin for 2023-2030, skriver Healthtalk.

https://www.healthtalk.no/ingvild-kjerkol-persontilpasset-medisin-veronika-barrabes/helseministeren-persontilpasset-medisin-skal-bli-en-naturlig-del-av-pasientbehandlingen/166465