– Vår industri er et utpekt satsingsområde

Påtroppende LMI-leder, Leif Rune Skymoen påpekte avgjørende faktorer for at Norge skal bygge en større, sterkere og mer eksportrettet helsenæring i Norge da han avsluttet konferansen Helse og Fremtid.

Publisert 19. januar 2023
UTPEKT: påtroppende LMI-leder mener at industrien bør bli utpekt som et satsingsområde

Konferansen ble arrangert for niende år på rad og er et samarbeid mellom Novartis og LMI. I år ble det diskutert i hvilken grad strammere tider gir økte muligheter eller utfordringer for helse og innovasjon.

Usikkerhet i verdensbildet og strammere budsjetter vil prege Norge de neste årene. Samtidig øker etterspørselen etter helsetjenester, og befolkningen stiller stadig høyere krav til at helsesektoren skal tilby det beste og mest innovative behandlingstilbudet. Hvordan kan vi få til nyskapning i helsesektoren som er lønnsom? Må vi bli bedre til å se innovasjon som en investering, eller blir innovasjon først og fremst en kostnad i strammere tider?

Se konferansen i opptak her

Skymoen avsluttet konferansen med å trekke frem noen av høydepunktene fra foredragsholderne.

Guri Melby, leder av Venstre, viste til hvordan helsenæring kan bli en bærebjelke i norsk økonomi. Idar Kreutzer, administrerende direktør Finans Norge, pekte på hvordan Norge har satset i fellesskap mellom private og offentlige aktører for å bygge store, globale industrier tidligere og Cathrine Lofthus, departementsråd Helse- og omsorgsdepartementet viste til hvordan en sterkere helsenæring blir viktig for å ivareta velferdsstaten.

– Vår industri er utpekt som et satsingsområde. For å klare dette mener jeg det er to akser som må følges, sa Skymoen.

– Den ene aksen er samarbeid mellom kompetansemiljøene, industrien og det offentlige, for at verdiskapingen forblir i Norge.

Den andre er tempo og skalering. Skal vi lokke til oss internasjonale investeringer, forskning og utvikling, så må vi gjøre det attraktivt å komme hit og forbli her, sa han fra scenen.

Utfordret helseministeren

Daglig leder i Novartis og styreleder i LMI, Veronika Barrabés åpnet dagen. Hun innledet med å referere til helseminister Ingvil Kjerkol sin sykehustale som var tidligere i uken.

– Flere av dere fikk sikkert med dere sykehustalen til Ingvild Kjerkol. Den bekreftet at temaet for årets Helse og Fremtid er svært relevant. I løpet av de ni årene Novartis og LMI har arrangert dette arrangementet har de økonomiske pilene for det meste pekt oppover. Vi har hatt sunn og moderat prisvekst og vi har kunnet bøte på finanskriser og pandemi med oppsparte oljeinntekter. Kjerkol bekrefter at i dag står vi i og foran en annen realitet, sa Barrabés og siterte fra talen:

Styreleder i LMI og daglig leder i Novartis, Veronika Barrabés

«Helseregionene må vurdere om den økonomiske situasjonen betyr at nye, større investeringer og vedlikehold må utsettes, og om det er behov for å gjøre endringer som bevarer eller styrker et likeverdig spesialisthelsetjenestetilbud. Jeg vil derfor be helseregionene om å se på hva de kan gjøre mindre av.»

– Dette vil jeg utfordre, sa Barrabés.

Fremfor å spørre « hva kan helseregionene gjøre mindre av», bør spørsmålet være «hva kan de gjøre annerledes» eller, «hva kan de gjøre i samarbeid med andre for å frigi knappe ressurser. Det kan virke fjernt å investere når lommeboka er som strammest, men det er kanskje også da det er viktigst. I dag er vi så heldige som har samlet et bredt utvalg fra forvaltning, politikk, helsevesen, næringsliv og finans, som skal snakke om nettopp dette temaet: innovasjon i strammere tider.