Beslutningsforum innfører behandling for livmorkreft og svært sjeldent syndrom

På årets første møte innførte Beslutningsforum to kreftlegemidler og behandling mot det svært sjeldne syndromet generalisert lipodystrofi. Tre legemidler fikk nei, skriver HealthTalk.

Publisert 24. januar 2023