Nedgang i legemiddelbruken i norsk fiskeoppdrett

Medikamentfrie bekjempelsesmetoder står nå for den største andelen behandlinger mot lakselus, Skriver Intrafish.

Publisert 16. mars 2023