FDA-forslag kan gjøre det vanskeligere for Nykode å få akselerert godkjenning

Amerikanske legemiddelmyndigheter ønsker at akselerert godkjenning som hovedregel ikke lenger skal tildeles etter en enarmet studie, slik Nykode planlegger, men åpner for å gjøre unntak, skriver MedWatch.

Publisert 29. mars 2023