Undersøkelse: Nesten 7 av 10 mangler kunnskap om kliniske studier

Dersom du ikke vet om muligheten for å delta i studier så vil du heller ikke etterspørre det. - Som hjernekreft-pasient har du begrenset tid, det kan gå ganske fort, og dersom du ikke blir...

Publisert 30. mars 2023