Innfører ny medisin til 400 pasienter med alvorlig lungesykdom

Nintedanib (Ofev) innføres til pasienter med lungefibrose. Det er ett av i alt seks nye legemidler som kan tas i bruk i norske sykehus etter det månedlige Beslutningsforumsmøte i dag. Samtidig er det seks legemidler...

Publisert 25. april 2023