Eli Lilly presenterer nye fedmeresultater og venter FDA-svar mot slutten av året

Fedme-rivalen til Novo Nordisk kan skilte med nye fase 3-resultater og er i ferd med å sluttføre prosessen for å få tirzepatid godkjent som fedmemiddel i USA, skriver HealthTalk.

Publisert 28. april 2023