Eksportrådet anbefaler satsing på helseindustri 

Nasjonalt eksportråd anbefaler vår næring som et satsingsområde for å øke eksporten for Norge i fremtiden.

Publisert 3. mai 2023
ØNSKER ØKT EKSPORT: Nasjonalt eksportråd anbefaler norsk helseindustri som et satsingsområde fremover. Her fra GE Healthcare på Storo.

Nasjonalt eksportråd peker på at helseindustrien har hatt en god prosess og samarbeid mellom de mest sentrale helseaktørene, og de har presentert et omfattende og konkret forslag til eksportsatsing. En slik satsing vil kunne ha utløsende effekt og bidra til økt eksport, særlig for mindre bedrifter. Rådet vil trenge noe tid for å utarbeide innholdet i satsingen, men mener det vil være mulig å presentere et forslag tidlig til høsten.

– Dette er veldig gledelig – og viktig for Norge. Vi har fantastiske bedrifter i hele landet, med verdifull kompetanse og kjempepotensial til å ta internasjonale posisjoner i det voksende helsemarkedet. Dette skal vi bygge videre på – og vil kommer til å skape flere arbeidsplasser, og betydelig økte eksportinntekter, sier LMIs administrerende direktør Leif Rune Skymoen. 

«Hele Norge Eksporterer» er en eksportreform hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. 

Satsingen ble lansert 10. mars 2022 av næringsminister Jan Christian Vestre og inneholder flere tiltak med mål om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. 

Det første satsingsområdet ble havvind. Det offentliggjorde næringsministeren 1. desember 2022.  Maritim eksport er også anbefalt av eksportrådet, det innspillet er nå til behandling i departementet. Mellom 5 og 10 næringer blir utpekt som satsingsnæringer. 

Og nå ble altså helsenæringen anbefalt. LMI har i mange år jobbet for å sette næringen i en slik posisjon – og i særdeleshet i forbindelse med innspillet vi leverte i høst. LMI var primusmotor og initiativtager da omtrent 170 helseaktører leverte et fellesinnspill om hvorfor og hvordan Norge kan satse på helseindustri. Et samlet helsemiljø, som inkluderer, ledende universiteter og sykehus, helseforetak, fylkeskommuner, kommuner, klynger og privatindustri – for å nevne noen – har skrevet under på innspillet. 

Monica Larsen

– Det er veldig kjekt at vi har fått gjennomslag, og at flere ser det fantastiske potensialet som ligger i vår bransje. Vi venter nå spent på næringsministerens vurdering. Han skal så annonsere de nye satsingsområdene. Så må vi komme opp med flere forslag til konkrete tiltak. Dette har vi i LMI jobbet med, og skal jobbe videre med fram mot sommeren. En endelig lansering av satsingen kommer når næringsministeren har tatt stilling til de konkrete tiltakene, forteller LMIs seniorrådgiver Monica Larsen, som har vært pådriver for innspillsarbeidet. Det skjer trolig i løpet av høsten. 

Disse sitter i Nasjonalt eksportråd:  

– Arvid Moss (Norsk Hydro) 
– Kathrine Myhre (Patenstyret) 
– Helle Moen (Eggs Design) 
– Ole Erik Almlid (NHO) 
– Peggy Hessen Følsvik (LO) 
– Sonja Djønne (Heymat) 
– Brage W. Johansen (Heimdall Power) 
– Kristine Anvik Leach (Jotun) 
– Anniken Fjelberg (Identio) 

Her kan du lese mer om eksportrådet.