Novo Nordisk lyser ut to forskningsstipend i Norge

– Novo Nordisk har drevet med forskning i 100 år. I den anledning ønsker vi å bidra til norsk forskning innen diabetes og metabolisme, sier medisinsk direktør Trond Methi.

Publisert 4. mai 2023

Novo Nordisk lyser ut to forskningsstipender á kr 500.000, og både unge og etablerte forskere i Norge ønskes velkommen til å søke. Det ene av de to stipendene er øremerket forskere under 40 år i tildelingsåret. For søkere over 40 år er det krav til mer enn 12 måneders medlemskap i Norsk endokrinologisk forening (NEF) / Norsk selskap for endokrinologi (NSE).

Kriterier som vil bli vektlagt for vurdering av søknadene er:

  • Vitenskapelig kvalitet
  • Klinisk betydning
  • Realisme/gjennomførbarhet
  • Forskningsmessig kvalitet

Alle søknader skal sendes til Aasne Bakke (asne.bakke@sus.no), og de vil bli vurdert av en uavhengig vitenskapelig komite som er oppnevnt av styret i NEF.

Historien til Novo Nordisk strekker seg over et århundre. Legen Marie Krogh – som levde med
diabetes – og hennes ektemann, den danske nobelprisvinneren August Krogh, hørte om
oppdagelsen av insulin i 1921. På Maries ønske reiste August til Canada for å søke tillatelse fra
forskerne om å produsere det livreddende legemiddelet i Danmark. I mars 1923 ble de første
pasientene behandlet med insulin i Danmark.

Les mer om historien på Novos nettsider:
Novo Nordisk – Vår historie