Utviklingen går feil vei – vi må jobbe sammen for å bedre tilgangen til nye legemidler i Norge

Under halvparten av alle nye medisiner som er godkjent i Europa, er tilgjengelig for norske pasienter, skriver Karoline Knutsen og Katrine Bryne i en kronikk i Dagens Medisin.

Publisert 8. mai 2023

Under halvparten av alle nye medisiner som er godkjent i Europa, er tilgjengelig for norske pasienter i den offentlige helsetjenesten. Sammen må vi snu denne trenden – slik at vi kan nå vårt felles mål om å gi norske pasienter rask og likeverdig tilgang til nye behandlinger de behøver.

Til tross for tiltakene norske myndigheter har satt i gang, som oppfølging av evalueringen av Nye metoder, viser tallene at det går i feil retning, og dette er når vi kun sammenligner med oss selv. I fjor viste rapporten at 52 prosent av alle nye legemidler som ble godkjent av EMA i perioden 2017–2020, var tilgjengelig gjennom offentlig finansiering. I år har dette gått ned til 47 prosent i perioden 2018–2021.

Les kronikken her.