Debatt: Flere av tiltakene i EUs legemiddelreform bygger dårlig opp under hovedformålet med reformen

Etter vår vurdering bygger flere av tiltakene dårlig opp under hovedformålet med reformen, sikker og trygg legemiddelproduksjon i Europa, skriver Medwatch.

Publisert 9. mai 2023