Fagdirektør om kritikk mot Beslutningsforum-nei: – Forståelse for at dette er vanskelig

Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF, sier beslutningstakere ikke ønsker å sette pasienter, pårørende og fagfolk i en vanskelig situasjon, skriver HealthTalk.

Publisert 9. mai 2023