Beslutningstakere er kritiske til WAIT-rapporten: – Sammenligner epler og pærer

Fagdirektørene i Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF mener det er positivt med studier som ser på tilgang på legemidler i europeiske land. – Men WAIT-rapporten fra EFPIA sammenligner ikke landene på like vilkår,...

Publisert 10. mai 2023