Meld deg på møtet om digitale terapier

Mandag 5. juni arrangerer LMI og Biogen et åpent frokostmøte med fokus på tilgang til digitale terapier i Norge.

Publisert 16. mai 2023

På møtet lanseres en rapport om temaet utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Biogen. Hovedfunnene fra rapporten «Innføring av digitale terapier – hva skal til?» vil bli presentert innledningsvis og det vil være fokus på hva digitale terapier er og hvilket potensiale de har i det Norske helsevesenet.

Hovedformålet med møtet er å diskutere hvordan dagens finansieringsmodell er tilpasset digitale terapier, og om den kan tilpasses bedre for fremtiden, da det forventes en vekst av slike terapier.

Meld deg på her.

Når: 5. juni 08.30-11.30

Hvor: Deichman Bjørvika: Deichmansalen

Arrangører: Biogen og LMI

Kl 08.30-09.00: Kaffe og lett servering

09.00-09.15: Velkommen ved Leif Rune Skymoen (LMI) og Morten Tangnes  (Biogen)

09.15.09.35: Menon presenterer hovedfunn fra sin rapport om digitale terapier: «Innføring av digitale terapier – hva skal til?»

09.35-10.00: Potensialet for digitale terapier i Norge, samtale mellom Lena Nymo Helli (Norway Health Tech) og Cathrine Ro Heuch (Nordic Brain Tech)

10.00-10.15: Muligheter og utfordringer ved dagens system, ved Jan Frich (FHI)

10.15-10.45: Panelsamtale: løsninger og veien videre. Vi kommer tilbake til deltakere.

10.45-11.30: Lunch og mingling

Meld deg på her.