Beslutningsforum sa ja til 15 legemidler – to saker med Venclyxto utsettes

15 av 24 avgjørelser var positive, viser protokollen fra Beslutningsforums møte mandag 22. mai. Blant annet innføres både dabrafenib (Tafinlar) og pralsetinib (Gavreto) til pasienter med ikke-småcellet lungekreft, skriver HealthTalk.

Publisert 23. mai 2023

Les saken i HealthTalk