NHO Geneos årskonferanse: – Helsenæringen er en del av løsningen for å klare å opprettholde velferdsstaten

Det sa LMIs administrerende direktør Leif Rune Skymoen under NHO Geneos årskonferanse «Sammen» 30. mai, hvor regjeringens satsing på helsenæring var ett av temaene.

Publisert 30. mai 2023
PANELSAMTALE: Tommy Skjervold (NHO), Jan Ivar Ingebretsen (Melanor), Leif Rune Skymoen (LMI), Øystein Eriksen Søreide (Abelia).

– For å klare å opprettholde velferdsstaten fremover, er helsenæringen en del av løsningen, slik jeg leser statssekretæren. Vi har ikke nok hender, og må ta i bruk nye verktøy. Alt handler om å organisere oss smartere. På den andre siden trenger vi nye næringer og nye industrier, og vi er glade for å høre om det nye veikartet for helseindustrien. Det neste steg for å konkretisere oppgaven blir eksportsatsing, sa Skymoen i samtale med Jan Ivar Ingebrigsten (Melanor) og Øystein Eriksen Søreide (Abelia). Samtalen ble ledet av myndighetsdirektør I NHO, Tommy Skjervold.

Eriksen Søreide i Abelia mener regjeringen nå viser lovende takter.

– Vi må klare å løse dette sammen. Det finnes også store digitale muligheter, noe kan overføres fra andre bransjer, også finnes det nye muligheter som ligger der. Vi må se til det som ble gjort i oljesektoren, med offentlig-privat samarbeid, sa Eriksen Søreide.

Ingebretsen i Melanor trakk frem at medisinsk utstyr er en industri som Norge kan dra mer nytte av, ikke bare i vårt eget helsevesen, men også som eksport. Videre stilte han spørsmål ved regjeringens strategi.

– Når statssekretæren legger frem sin eksportsatsing, så savner vi hva som er strategien bak. Hvordan skal innkjøp av medisinsk utstyr fungere bedre i fremtiden?

Skjervold stilte videre spørsmål til paneldeltakerne om hvordan suksess ser ut for helsenæringen i fremtiden.

– Vi må slippe til flere aktører innen NHO Geneo og Abelia. Det er mange som kan og bør bidra, og det vil bidra til at eksportsatsingen lykkes. Videre må vi ta mer i bruk innovative anskaffelser; det er mange av våre medlemmer som er til å bidra, men de må også få lov til det, sa Eriksen Søreide.

Skymoen trakk linjer til våre naboland Sverige og Danmark.

– Vi må ha bedre måter å behandle på, fordi dette vil gi større gevinster for helsevesenet. Om vi skal sammenligne med våre naboland, så eksporterer AstraZeneca i Sverige for 90 milliarder kroner i året. Danmark enda mer. Om Norge klarer å bygge noen selskaper som tilsvarer en tiendedel av det Sverige og Danmark har, så har vi lykkes med å skape en av Norges største eksportnæringer, sa LMIs Leif Rune Skymoen i samtale om helsenæringen.