NHO Geneos årskonferanse: – Kliniske studier gir håp til pasientene

Nicolas Vaugelade Baust i Novartis snakket om kliniske studier som et gode både for pasienter, klinikere, industri og AS Norge på NHO Geneo sin årskonferanse 30. mai.

Publisert 30. mai 2023
KLINISKE STUDIER: Nicolas Vaugelade Baust i Novartis holdt et innlegg om kliniske studier.

– I dag skal jeg snakke om noe jeg synes er viktig, som er viktig for alle i salen og for det norske samfunnet, nemlig kliniske studier. Og hva handler egentlig kliniske studier om? Jenten på bildet dere ser her heter Emily, bildet er fem år gammelt, og er tatt noen måneder etter at Emily og familien fikk beskjed om at hun hadde blodkreft. Denne krefttypen, som ble oppdaget hos Emily, har en god prognose, 85 til 90 % overlever, men Emily måtte gjennom flere runder med behandling. Kreften slo stadig tilbake, på bildet som ble tatt her var hun alvorlig syk, og de forventet at hun hadde kort tid igjen. Men så hører foreldrene til Emily om en klinisk studie på et sykehus i nærheten, hvor det testes en ny behandlingsform for denne typen blodkreft. Emily blir med som det første barnet i den studien. Dette neste bildet er tatt noen måneder etterpå. Når vi snakker om kliniske studier er det dette det handler om, nemlig å gi håp til pasienter. Kliniske studier kan redde liv, sa Nicolas Vaugelade Baust.

Det er avgjørende å få flest mulig av disse kliniske studiene til Norge, slik at pasienter får håp, mener Vaugelade Baust.

– Når jeg snakker om kliniske studier, mener jeg industrifinansierte kliniske studier, det er i disse studiene at nye behandlinger testes, hvor man ser om behandlingene har nytte. Disse gjennomgås av myndighetene, for at det skal være sikkert.

I lang tid har andelen kliniske studier vært nedgående i Norge.

– I Norge har vi valgt å løse utfordringen med privat-offentlig samarbeid, ved etablering av NorTrials, her sitter vi rundt bordet med de fire direktører i helseforetakene, og det gis øremerkede midler til seks nasjonale sentre for kliniske studier, med infrastruktur på hvert sitt felt. Dette skal også synliggjøre Norge som vertskapsland for kliniske studier, og er en arena med tillitsbasert kultur, og god struktur. LMI har vært på ballen når det gjelder helsenæringens økosystem, noe som blant annet har vært med og ført til helsenæringsmeldingen og handlingsplanen for kliniske studier. Grafen viser nå at vi har klart å snu en tiårig nedadgående trend, og vi har nå en stor økning i industrifinansierte studier i Norge. Kliniske studier gir en kjempeverdi til sykehus og samfunnet i Norge.

Vaugelade Baust avsluttet sitt innlegg med å vise et bilde av Emily som nå er 15 år, frisk og kreftfri.

– Det viktigste av alt er betydningen kliniske studier har for alvorlig syke pasienter, når alt håp er ute. Sammen kan vi redde liv.