EMA mener Novartis-middel må av markedet: – Fordelene veier ikke opp for ulempene

CHMP mener Adakveo (crizanlizumab) ikke lenger burde brukes til å behandle pasienter med sigdcelleanemi, skriver Medwatch.

Publisert 31. mai 2023