Lungekreft-studie viser drastisk forbedring:– Svært gledelig

Fem års-data fra ADAURA-studien viser at legemiddelet osimertinib (Tagrisso) reduserer risiko for død med 51 prosent hos pasienter som er operert for EGFR-positiv ikke-småcellet lungekreft, sammenlignet med placebo, skriver Dagens Medisin.

Publisert 6. juni 2023